THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Nga chuyển sang trợ cấp cho sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản của địa phương từ năm 2023

Nga chuyển sang trợ cấp cho sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản của địa phương từ năm 2023


(vasep.com.vn) Theo một tuyên bố từ cơ quan thủy sản liên bang, Rosrybolovstvo, Nga dự định bắt đầu trợ cấp trực tiếp 20% cho các nhà sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản trong nước có kế hoạch xây dựng hoặc cập nhật các cơ sở trên khắp đất nước.

Nga chuyển sang trợ cấp cho sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản của địa phương từ năm 2023

Trợ cấp 20% sẽ dành cho các doanh nghiệp xây dựng hoặc hiện đại hóa các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi được thiết kế để cung cấp cho trang trại cá hồi và cá tầm. Trợ cấp, có hiệu lực từ đầu năm 2023, đã được phê duyệt trong Nghị định số 1611, ngày 14 tháng 9, và nhằm giúp thay thế nhập khẩu thức ăn thủy sản.

Theo cơ quan thống kê Rosstat, vào năm 2021, tổng sản lượng thức ăn hỗn hợp cho nuôi trồng thủy sản trong nước của Nga đạt 25.000 tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tiêu thụ thức ăn hỗn hợp của Nga ước tính khoảng 320.000 tấn, Rosrybolovstvo cho biết.

Kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản của chính phủ Nga dự kiến sẽ tăng sản lượng thức ăn hỗn hợp trong nước cho nuôi trồng thủy sản lên 525.000 tấn vào năm 2030.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán