THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Nhập khẩu bạch tuộc nhỏ đông lạnh giảm 25% trong tháng 10

Nhập khẩu bạch tuộc nhỏ đông lạnh giảm 25% trong tháng 10


(vasep.com.vn) Tính đến tháng 10 năm 2022, tổng cộng 976.967 tấn thủy sản đã được nhập khẩu vào Hàn Quốc , trong đónhập khẩu bạch tuộc nhỏ đông lạnh 22.923 tấn, tương đương 2,35%.

Hàn Quốc Nhập khẩu bạch tuộc nhỏ đông lạnh giảm 25 trong tháng 10

Năm  2021, Hàn Quốc đã nhập khẩu 23.418 tấn bạch tuộc nhỏ đông lạnh, chiếm 2,76% trong số 849.769 tấn thuỷ sản nhập khẩu trong cả năm đó.

 Lượng nhập khẩu trung bình từ tháng 10/2017 đến năm 2022 là 2.756 tấn, trong đó nhập khẩu bạch tuộc đông lạnh loại nhỏ trong tháng 10 là cao nhất với 24.273 tấn trong năm 2017 và thấp nhất với 20.934 tấn vào năm 2019.

Có 9 quốc gia  xuất khẩu bạch tuộc đông lạnh loại nhỏ cho Hàn Quốc trong năm nay, trong đó nhập khẩu từ Việt Nam 17.313 tấn, chiếm 75,5% tổng lượng nhập khẩu, tiếp theo là Thái Lan với 4.185 tấn, Indonesia với 1.044 tấn, Trung Quốc với 152 tấn và Malaysia với 115 tấn.

Hàn Quốc Nhập khẩu bạch tuộc nhỏ đông lạnh giảm 25 trong tháng 10

Đơn giá nhập khẩu bình quân  cao nhất với 7,64 USD/kg đối với bạch tuộc Thái Lan, thấp nhất với 6,98 USD/kg đối với bạch tuộc Việt Nam, 6,25 USD/kg đối với sản phẩm Indonesia và 4,91 USD/kg đối với sản phẩm Trung Quốc.

Trong tháng 10, giá trị bạch tuộc đông lạnh loại nhỏ nhập khẩu vào Hàn Quốc 15,07 triệu USD, giảm 26% so với 20,48 triệu USD của năm trước và lũy kế nhập khẩu là 161,92 triệu USD, cao hơn 2% so với 158,66 triệu USD của năm trước.

Giá nhập khẩu bình quân trong tháng 10 là 6,88 USD/kg, thấp hơn 1,3% so với mức 6,79 USD/kg của năm trước.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán