THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Maroc   nước xuất khẩu cá mòi đóng hộp hàng đầu thế giới

nước xuất khẩu cá mòi đóng hộp hàng đầu thế giới


Chiếm 64% sản lượng khai thác trong nước, cá mòi có một vị trí rất quan trọng trong các hoạt động của ngành đánh bắt cá biển Ma-rốc. Theo Foodex, nước này là nhà xuất khẩu cá mòi đóng hộp hàng đầu thế giới, với xuất khẩu 152.137 tấn vào năm 2022, trị giá hơn 500 triệu euro.

Maroc   nước xuất khẩu cá mòi đóng hộp hàng đầu thế giới

Tầm quan trọng kinh tế của nghề cá mòi Ma-rốc không chỉ giới hạn ở việc đánh bắt mà còn mở rộng sang chế biến, đóng hộp, đông lạnh và bán cá tươi, do đó, nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng xuất khẩu thủy sản của Ma-rốc.

Ở cấp độ xã hội, các hoạt động đánh bắt này tạo ra việc làm, đặc biệt là thông qua đội tàu đánh bắt ven bờ, được coi là quan trọng nhất về số lượng và việc làm được tạo ra. Trên đất liền, trong các nhà máy đóng hộp và các nhà máy chế biến khác, việc làm cũng đang đạt đến con số đáng kể.

Ngành thủy sản đang phải đối mặt với một số thách thức như biến đổi khí hậu, đánh bắt quá mức, ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng toàn cầu, tính bền vững của nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học. Trong bối cảnh này, Cục Thủy sản biển cố gắng bảo tồn nguồn cá cho các thế hệ tương lai, đặc biệt thông qua việc thực hiện các kế hoạch quản lý nghề cá, quy hoạch không gian cá và phát triển các khu bảo tồn biển (KBTB).

Chi phí năng lượng ngày càng tăng đang ngày càng làm giảm lợi nhuận của nghề cá, đặc biệt là ở các khu vực phía bắc kém năng suất hơn, nơi các tàu buộc phải rút ngắn ngày đánh bắt.

Các sản phẩm thủy sản ở dạng tươi sống, đông lạnh hoặc chế biến được xuất khẩu sang hầu hết các châu lục, chủ yếu là châu Âu. Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu là một trong những thách thức lớn đối với ngành, cùng với việc quảng bá các sản phẩm thủy sản và đổi mới. Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán