THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Peru cập nhật hạn ngạch 500.000 tấn mực khổng lồ năm 2023

Peru cập nhật hạn ngạch 500.000 tấn mực khổng lồ năm 2023


(vasep.com.vn) Bộ sản xuất của Peru, đã thiết lập lại hạn ngạch đánh bắt mực khổng lồ vào năm 2023 ở mức 500.000 tấn.

Hạn ngạch đánh bắt được khuyến nghị bởi Viện Biển của quốc gia (IMARPE). Nghị quyết nêu rõ rằng các hoạt động khai thác phải kết thúc khi đạt đến hoặc ước tính đạt đến giới hạn đánh bắt đã thiết lập.

Chú thích ảnh

Peru thiết lập lại hạn ngạch đánh bắt mực khổng lồ vào năm 2023 ở mức 500.000 tấn.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh rằng Bộ Sản xuất sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sử dụng bền vững nguồn tài nguyên mực khổng lồ trong giới hạn khuyến nghị do IMARPE đặt ra và để duy trì khả năng tồn tại lâu dài của loài và ngành.

Thuỳ Linh (Theo undercurrentnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán