THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Sản lượng cá da trơn của Mỹ giảm

Sản lượng cá da trơn của Mỹ giảm


(vasep.com.vn) Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cá da trơn của Mỹ giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng về trọng lượng con cá.

Báo cáo do Cơ quan Thống kê Nông nghiệp Quốc gia của USDA công bố cho thấy diện tích mặt nước được sử dụng để sản xuất cá da trơn và lượng cá da trơn dự trữ theo quy mô thực phẩm ở ba bang sản xuất chính – Alabama, Arkansas và Mississippi – đều giảm. Tuy nhiên, số liệu thống kê về trọng lượng sống chỉ ra rằng mặc dù có ít cá trong nước hơn nhưng tổng trọng lượng của cá lại tăng lên.

Diện tích mặt nước được sử dụng để sản xuất cá da trơn ở ba bang từ ngày 1/7-31/12/2023 sẽ là 50.300 mẫu Anh, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Diện tích nuôi cá bố mẹ tăng 12% lên 2.050 mẫu Anh, diện tích nuôi cá giống giảm 6% xuống 6.260 mẫu Anh.

Về khối lượng sản xuất, các công ty cá da trơn ở ba bang lớn có 109 triệu con cá cỡ làm thực phẩm, tính đến ngày 1/7/2023, giảm 6% so với cùng ngày năm trước. USDA phân loại ba kích cỡ của cá cỡ thực phẩm: Nhỏ, từ 0,75-1,5 pao; trung bình, từ 1,5-3 pao; và lớn, cá nặng hơn 3 pao.

Chú thích ảnh

Sản lượng cá da trơn của Mỹ giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng về trọng lượng con cá.

Tính đến ngày 1/7, tồn kho cá có kích thước lớn là 3,55 triệu con, tăng 15% so với cùng ngày năm 2022. Tồn kho cá cỡ trung bình là 38 triệu con, giảm 3% và cá cỡ nhỏ là 67,8 triệu con, giảm 8%.

Mặc dù hàng tồn kho nhỏ hơn, trọng lượng tổng thể của cá trong nước tăng lên. Tổng số ba tiểu bang trên tất cả các loại thực phẩm đạt 158,59 triệu pao, tăng từ 156,9 triệu pao vào cùng ngày năm 2022. Cá cỡ thực phẩm lớn bao gồm 6,1 triệu pao tăng từ 5,6 triệu pao và cá trung bình là 3,7 pao.

Cá cỡ trung bình làm thực phẩm chiếm 74,5 triệu pao, kích cỡ trung bình cũng tăng lên 2 pao so với 1,8 pao cùng kỳ năm ngoái. Cá cỡ nhỏ là loại duy nhất kích cỡ bị giảm, kích cỡ mỗi cá không đổi ở mức 1 pao. 

Thuỳ Linh (Theo seafoodsoure)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán