THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, nhiều tín hiệu đáng mừng

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, nhiều tín hiệu đáng mừng


Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 10/2022 ước đạt 33,3 nghìn ha, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Về lĩnh vực thủy sản, tính chung 10 tháng năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 7.450,7 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng chỉ rõ, sản xuất nông nghiệp trong tháng 10 tập trung vào chăm sóc, thu hoạch lúa mùa, lúa thu đông trên cả nước và gieo trồng cây màu vụ đông ở phía Bắc. Chăn nuôi phát triển ổn định; hoạt động khai thác gỗ triển khai tích cực; nuôi trồng thủy sản phát triển khá do nhu cầu và giá xuất khẩu các sản phẩm thủy sản trọng điểm như cá tra, tôm nuôi tăng; tuy nhiên, khai thác thủy sản biển gặp khó khăn do thời tiết ngư trường không thuận lợi cho việc đánh bắt xa bờ.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, vụ lúa mùa năm 2022 cả nước gieo cấy được 1.557 nghìn ha, bằng 99,9% vụ mùa năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.023,2 nghìn ha, bằng 98,2%; các địa phương phía Nam đạt 533,8 nghìn ha, bằng 103,2%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, nhiều tín hiệu đáng mừng

Diện tích gieo trồng một số cây hàng năm (tính đến trung tuần tháng 10/2022) 

Tính đến trung tuần tháng 10, cả nước thu hoạch được 893,1 nghìn ha lúa mùa, chiếm 57,4% diện tích gieo cấy và bằng 87,9% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc thu hoạch được 614,1 nghìn ha, chiếm 60% và bằng 79,6%; các địa phương phía Nam thu hoạch được 279 nghìn ha, chiếm 52,3% và bằng 114,3%.

Tiến độ thu hoạch lúa mùa năm nay ở các địa phương phía Bắc chậm hơn so với cùng kỳ năm trước do tác động của hiện tượng La Nina – thời tiết mát hơn làm kéo dài thời gian sinh trưởng của cây lúa vụ đông xuân nên ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy và thu hoạch lúa mùa. Ước tính năng suất lúa mùa đạt 52,66 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha so với vụ mùa năm 2021; sản lượng đạt 8,2 triệu tấn, tăng 144 nghìn tấn.

Đến giữa tháng 10, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 637,5 nghìn ha lúa thu đông, bằng 90,7% cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn vùng đã thu hoạch 279,2 nghìn ha, chiếm 43,8% diện tích gieo cấy và bằng 95,7% cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa còn lại hiện nay chủ yếu ở giai đoạn chắc xanh đến chín, sinh trưởng và phát triển khá tốt.

Tiến độ gieo trồng màu vụ đông tại các địa phương phía Bắc đạt thấp hơn so với cùng kỳ do thời tiết không thuận lợi, nhiều vùng bị ngập úng cùng với đó hiệu quả kinh tế từ các loại cây ngô, khoai lang, lạc không cao nên nông dân thu hẹp sản xuất.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trong tháng phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Hiện tại đang là thời điểm người chăn nuôi tập trung tái đàn, tăng đàn, chăm sóc đàn gia súc, gia cầm để cung ứng nguồn thịt ra thị trường những tháng cuối năm và các kỳ lễ tết sắp tới. Để ổn định thị trường sản xuất và tiêu thụ thịt trong nước, cần thực hiện quyết liệt và đồng thời nhiều biện pháp, chính sách chống đầu cơ, thao túng giá, đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và người tiêu dùng.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, nhiều tín hiệu đáng mừng

Tốc độ tăng/giảm số lượng gia súc, gia cầm cuối tháng 10/2022 so với cùng thời điểm năm trước

Tính đến ngày 24/10/2022, cả nước không còn dịch lợn tai xanh; dịch cúm gia cầm còn ở Nghệ An; dịch lở mồm long móng còn ở Hà Tĩnh, Gia Lai; dịch viêm da nổi cục còn ở Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Tiền Giang, Bến Tre và dịch tả lợn châu Phi còn ở 18 địa phương chưa qua 21 ngày.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước tháng 10/2022 ước đạt 33,3 nghìn ha, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 7,8 triệu cây, tăng 2%; sản lượng củi khai thác đạt 1,5 triệu ste, tăng 0,7% sản lượng gỗ khai thác đạt 1.876,3 nghìn m3, tăng 6%. Sản lượng gỗ khai thác tăng cao so với cùng kỳ năm trước do hoạt động chế biến, xuất khẩu sản phẩm từ gỗ tăng khá, nhu cầu gỗ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến tăng, giá gỗ keo tăng cao so cùng kỳ. Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng so với cùng kỳ năm trước là: Quảng Trị tăng 64,9%; Thanh Hóa tăng 16,6%; Nghệ An tăng 13,5%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 227 nghìn ha, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 78,3 triệu cây, tăng 5%; sản lượng củi khai thác đạt 15,4 triệu ste, tăng 0,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 15,6 triệu m3, tăng 6,2%.

Với lĩnh vực thủy sản, sản lượng thủy sản tháng 10 ước đạt 815,9 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, cá đạt 583,5 nghìn tấn, tăng 2,4%; tôm đạt 123,2 nghìn tấn, tăng 3,7%; thủy sản khác đạt 109,2 nghìn tấn, tăng 2,1%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, nhiều tín hiệu đáng mừng

Sản lượng thủy sản 10 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 517,5 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 352,8 nghìn tấn, tăng 4,4%; tôm đạt 109,6 nghìn tấn, tăng 4,3%.

Sản lượng thu hoạch của cá tra trong tháng tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước do cá tra là mặt hàng có lợi thế phù hợp với khả năng chi tiêu của người tiêu dùng trên thế giới trong bối cảnh lạm phát tăng cao cùng với đó giá cá tra ổn định giúp người nuôi có lãi. Sản lượng cá tra trong tháng ước đạt 168,2 nghìn tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Giá tôm nuôi cao và duy trì ở mức ổn định từ các tháng đầu năm 2022, cùng với việc phát triển các mô hình nuôi tôm thâm canh công nghệ cao, nuôi tôm siêu thâm canh giúp tăng sản lượng tôm nuôi. Sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng 10 ước đạt 75,9 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 25,3 nghìn tấn, tăng 0,8%.

Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 298,4 nghìn tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 230,7 nghìn tấn, giảm 0,6%; tôm đạt 13,6 nghìn tấn, giảm 0,7%; thủy sản khác đạt 54,1 nghìn tấn, giảm 0,9%. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 279,9 nghìn tấn, giảm 0,7% so với cùng kỳ do điều kiện thời tiết ngư trường trong tháng 10 không thuận lợi cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Bảo Ngọc (Theo Lao động thủ đô)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán