THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Sản lượng thủy sản khai thác của Peru tăng 46%

Sản lượng thủy sản khai thác của Peru tăng 46%


(vasep.com.vn) Sản lượng thuỷ sản khai thác trong tháng 3/2023 của Peru đạt 203.600 tấn, trị giá 268,6 triệu PEN (73,17 triệu USD), tăng 46,1% về lượng và 36,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Bộ sản xuất Peru, tăng đánh bắt chủ yếu nhờ sự gia tăng đáng kể trong việc nhập khẩu nguyên liệu thô dành cho tiêu dùng trực tiếp của con người (DHC), lần lượt tăng 98,9% và 47,9%, từ 102.400 tấn trị giá 181,6 triệu PEN vào tháng 3 năm 2022 lên 203.600 trị giá 268,6 triệu PEN vào tháng 3 năm 2023.

Khoảng 71,3% tổng sản lượng khai thác của DHC được phân bổ cho sản xuất các sản phẩm cá đông lạnh, tiếp theo là sản xuất các sản phẩm tươi (17,2%), đóng hộp (10,1%) và ướp muối (1,3%).

Chú thích ảnh

Sản lượng đánh bắt cá dành riêng cho các sản phẩm đóng hộp cũng tăng lên 19.400 tấn trong tháng 3, chủ yếu là do sản lượng khai thác cá ngừ bonito tăng đáng kể

Produce cho biết lượng nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm cá đông lạnh đạt 133.200 tấn trong tháng 3, tăng 199,1% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng đánh bắt cá nhằm mục đích tiêu dùng tươi tăng 20,2% lên 47.400 tấn vào tháng 3 năm 2023, chủ yếu là do sản lượng đánh bắt cá ngừ bonito tăng đáng kể — tăng 95,2%, cá thu ngựa (tăng 28,2%), mực ống (tăng 43,8%), cá thu (tăng 3%), cá mahi mahi (tăng 21%) và cá thu (tăng 60,8%). Tuy nhiên, sản lượng đánh bắt cá tuyết và cachema đã giảm lần lượt là 15,3% và 28% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng đánh bắt cá dành riêng cho các sản phẩm đóng hộp cũng tăng lên 19.400 tấn trong tháng 3, chủ yếu là do sản lượng khai thác cá ngừ bonito tăng đáng kể (516,2%), tăng từ 700 tấn lên 4.500 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, sản lượng khai thác cá thu ngựa, cá ngừ mắt to và cá cơm dành cho ngành đóng hộp  tăng lần lượt 40,2%, 24,5% và 17,4%.

Trong khi khai thác cho tiêu dùng trực tiếp tăng, sản lượng khai thác cá cơm sản xuất bột cá và dầu cá giảm xuống 0% so với cùng kỳ do tình hình sinh khối cá không mấy khả quan.

Thuỳ Linh (Theo undercurrentnews) Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán