THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Xuất nhập khẩu một số sản phẩm hải sản của Mỹ trong quý 3/2022


(vasep.com.vn) Theo NOAA, Mỹ NK 15.838 tấn mực ống trong quý 3/2022, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị NK giảm 9% xuống 101,7 triệu USD.

Chú thích ảnh

NK mực ống vào Mỹ từ Trung Quốc đạt 823 tấn, trị giá 4,48 triệu tấn trong tháng 9/2022, giảm 63% về khối lượng và 62% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Giá NK trung bình đạt 5,44 USD/kg, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021.

NK sò điệp của Mỹ trong quý 3/2022 đạt 4.590 tấn, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị NK đạt 64,8 triệu USD, giảm 13% so với quý 3/2021.

Về XK, XK surimi cá minh thái Alaska của Mỹ sang Nhật Bản đạt 22.073 tấn, trị giá 59,7 triệu USD trong quý 3/2022, tăng 6% về khối lượng và 11% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán