THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Tháng 2/2023 sản lượng tôm Vịnh Mexico tăng nhưng giá giảm

Tháng 2/2023 sản lượng tôm Vịnh Mexico tăng nhưng giá giảm


(vasep.com.vn) Tháng 2/2023, sản lượng khai thác tôm ở Vịnh Mexico cao hơn so với mức trung bình, nhưng giá chạm mức thấp nhất kể từ năm 2019

Chú thích ảnh

Lượng tôm ở Vịnh Mexico đạt 2,92 triệu pound – cao hơn so với mức trung bình 2001 đến 2022 là 2,88 triệu pound, giảm so với 4,8 triệu pound so với cùng kỳ năm 2022.

Lượng tôm ở Louisiana tháng 2/2023 đạt hơn 1 triệu pound, cao hơn mức trung bình của tháng 2 các năm là 751.648 pound, tăng 34,2%.

Tháng 2/2023 lượng tôm ở Alabama đạt 972.000 bảng Anh, cao hơn 117,4% so với mức trung bình.

Lượng đánh bắt ở Texas thấp hơn 52,7% so với mức trung bình. Bang này chỉ đánh bắt được 540.000 pound, giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng đánh bắt ở Bờ Tây Florida đạt 401.000 pound, giảm 26,3% so với mức trung bình và thấp hơn đáng kể so với kỷ lục 1,1 triệu pound tháng 2/2022.

Sản lượng ở Nam Đại đạt 210.000 pound, tăng 30,9% so với mức trung bình.

Giá của một số kích cỡ đã thấp hơn nhiều so với những năm trước. Giá tôm cỡ 15/20 chỉ còn 4,75 USD (4,43 EUR)/pound vào tháng 2/2023, so với 8,63 USD (8,05 EUR)/pound vào cùng kỳ năm ngoái. Giá tôm cỡ 36/40 cũng giảm từ 4,45 USD (4,15 EUR)/pound vào tháng 2/2022 xuống còn 2,46 USD (2,29 EUR) vào tháng 2/2023.

Tuy nhiên, tháng 2/2022, giá tôm cỡ U15, 15/20, 21/25, 26/30 và 36/40 đạt cao nhất kể từ năm 2019. Giá trung bình kể từ năm 2019 của tôm cỡ 15/20 ở Vịnh Mexico là 6,17 USD (5,75 EUR), trong khi giá trung bình cho cỡ 36/40 là 3,52 USD (3,28 EUR).

(Theo seafoodsource)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán