THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Thỏa thuận EU và Ma-rốc thúc đẩy nghề cá bền vững

Thỏa thuận EU và Ma-rốc thúc đẩy nghề cá bền vững


(vasep.com.vn) Ủy ban hỗn hợp lần thứ tư về thỏa thuận đối tác nghề cá bền vững giữa Liên minh châu Âu và Vương quốc Maroc diễn ra vào ngày 9 và 10/11/2022 tại Rabat.

Thỏa thuận hợp tác nghề cá bền vững (SFPA) có hiệu lực vào ngày 18/7/2019. Thỏa thuận này tạo ra một khuôn khổ quản trị chiến lược với Ma-rốc, đối tác chính của Liên minh Châu Âu trong chính sách láng giềng châu Âu. Thỏa thuận sẽ đóng góp vào việc bảo tồn các nguồn tài nguyên biển, sự phát triển bền vững của nuôi trồng thủy sản và sự phát triển kinh tế và xã hội của người dân sống trong các khu vực thuộc phạm vi của hiệp định.

Trong Ủy ban hỗn hợp này, các bên đã xem xét hoạt động đánh bắt cá vào cuối năm thứ ba của nghị định thư. Liên minh Châu Âu sẽ hỗ trợ Ma-rốc thực hiện chiến lược để phát triển ngành thủy sản nước này. Liên minh Châu Âu còn hỗ trợ nghề cá quy mô nhỏ, nuôi trồng thủy sản bền vững vì lợi ích của các doanh nhân trẻ và hợp tác xã của ngư dân, các chiến dịch khoa học, cũng như các biện pháp an toàn trên biển, cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ những người đi biển. Các dự án này góp phần tạo việc làm, nâng cao năng lực trong ngành và đào tạo cũng như giúp phụ nữ và thanh niên mới tốt nghiệp hòa nhập với cuộc sống lao động.

Chú thích ảnh

Các thỏa thuận nghề cá giữa Liên minh Châu Âu và Ma-rốc bắt đầu từ hơn 30 năm trước vào năm 1988.

Ủy ban hỗn hợp cũng đã xem xét sự phân bổ địa lý và xã hội của khoản đóng góp tài chính để đảm bảo rằng thỏa thuận mang lại lợi ích cho các vùng lãnh thổ liên quan, đặc biệt là hoạt động đánh bắt cá của các tàu châu Âu. Cuối cùng, các bên đã thảo luận về các khuyến nghị của cuộc họp khoa học nhằm bảo tồn nguồn lợi thủy sản.

Các thỏa thuận nghề cá giữa Liên minh Châu Âu và Ma-rốc bắt đầu từ hơn 30 năm trước vào năm 1988.

Thỏa thuận hiện tại và giao thức thực thi của nó, có hiệu lực kể từ tháng 7/2019, tăng cường quan hệ song phương giữa Ma-rốc và Liên minh châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực thủy sản hàng hải.

Liên minh châu Âu đóng góp tài chính ước tính khoảng 208 triệu euro trong 4 năm (48,1 triệu euro cho năm đầu tiên, 50,4 triệu euro cho năm thứ hai và 55,1 triệu euro cho năm thứ ba và thứ tư), bao gồm bồi thường khi tiếp cận khu vực đánh cá, hỗ trợ cho ngành thủy sản Ma-rốc và thanh toán phí của chủ tàu. Việc thực hiện giao thức cho phép khoảng 130 tàu treo cờ của 10 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu tiếp cận.

Đặc biệt, thông qua hỗ trợ cho ngành thủy sản Ma-rốc, Liên minh châu Âu đóng góp vào việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển nuôi trồng thủy sản, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nghề cá, tiếp thị các sản phẩm thủy sản và phát triển kinh tế xã hội và thiết lập nghề cá bền vững ở Ma-rốc.

Thùy Linh  (Theo seafoodsource)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán