THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Tình hình xuất khẩu cá tuyết Na Uy trong tháng 1/2023


(vasep.com.vn) Sản lượng khai thác cá tuyết tươi của Na Uy trong tháng 1/2023 thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2022, dẫn đến khối lượng xuất khẩu thấp hơn. Giá cá tuyết nguyên con tươi đạt mức cao kỷ lục là 59 Krone Na Uy/kg cao hơn 17% so với tháng 1/2022.

Chú thích ảnh

Sản lượng cá tuyết tươi giảm nhưng giá cao

Trong tháng 1/2023, Na Uy đã XK 3.852 tấn cá tuyết tươi, trị giá 240 triệu Krone Na Uy. Giá trị XK giảm 15 triệu Krone Na Uy (tương đương 6%) so với tháng 1 năm ngoái. Khối lượng XK giảm 19%.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do lượng khai thác cá tuyết tươi thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2022, dẫn đến khối lượng XK thấp hơn và giá cao hơn. 

Hà Lan tăng NK

Tháng 1/2023, giá trị NK cá tuyết cod của Hà Lan từ Na Uy là 17 triệu Krone Na Uy, (tương đương 326%) so với cùng kỳ năm 2022. Khối lượng XK sang Hà Lan đạt 394 tấn, cao hơn 262%.

Cá tuyết nuôi tiếp tục tăng

Cá tuyết nuôi tiếp tục tăng về khối lượng. Trong tháng 1/2023, 631 tấn cá tuyết tươi nguyên con đã được XK với giá trị 31 triệu Krone Na Uy, tăng lần lượt 77 tấn  và 5 triệu Krone Nauy so với tháng 1 năm ngoái.

Cá tuyết Đại Tây Dương có giá cao kỷ lục

Tháng 1/2023, Na Uy đã XK 451 tấn cá tuyết Đại Tây Dương (skrei), trị giá 37 triệu Krone Na Uy. Giá trị và khối lượng giảm lần lượt là 22% va 38% so với tháng 1/2022.

Tinh hinh xuat khau ca tuyet Na Uy trong thang

XK cá tuyết đông lạnh giảm 

Tháng 1/2023, Na Uy đã XK 7.846 tấn cá tuyết đông lạnh trị giá 442 triệu Krone Na Uy. Giá trị XK giảm 8%, khối lượng XK giảm 34% so với tháng 1/2022.

XK sang Anh tăng

Vương quốc Anh có mức tăng giá trị lớn nhất trong tháng 1/2023, giá trị XK là 54 triệu Krone Na Uy (tương đương 115%) so với cùng tháng năm ngoái.

Khởi đầu thuận lợi cho cá clipfish

Tháng 1/2023, Na Uy đã XK 9.593 tấn cá clipfish (một sản phẩm cá khô lạnh),  trị giá 622 triệu Krone Na Uy. Giá trị và kim ngạch XK tăng lần lượt là 64% và 24% so với cùng kỳ. Giá trị XK cá minh thái cũng đạt mức cao kỷ lục là 282 triệu Krone Na Uy.

Brazil tăng NK

Giá trị XK sang Brazil tăng 134%; khối lượng XK đạt 4.577 tấn (cao hơn 83%) so với tháng 1/2022.  

Bồ Đào Nha là thị trường cá clipfish lớn nhất của Nauy

Xuất khẩu cá clipfish sang Bồ Đào Nha tăng 80% về giá trị và 39% về khối lượng, đạt tổng cộng 968 tấn (tương đương 100 triệu Krone Na Uy).

Cá khô XK sang Italy: Sản lượng giảm, giá tăng

Tháng 1/2023 Na Uy XK 436 tấn cá khô (tương đương 94 triệu Krone Na Uy) giá trị và khối lượng tăng lần lượt là 37% và 24%. Giá trị XK sang Italy tăng đáng kể nhất trong tháng 1/2023, với giá trị XK là 10 triệu Krone Na Uy, tương đương 17%. Tuy nhiên khối lượng XK chỉ đạt 240 tấn, thấp hơn 13% so với cùng tháng năm ngoái.

Thu Hằng (Theo seafood.media)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán