THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
VASEP và Dự án IPSC tư vấn nâng cao năng lực và tính đổi mới cho các Hiệp hội

VASEP và Dự án IPSC tư vấn nâng cao năng lực và tính đổi mới cho các Hiệp hội


(vasep.com.vn) Tiếp nối thành công của các khóa đào tạo nâng cao hoạt động vận động chính sách cho 13 hiệp hội và nhận được sự đánh giá cao của các đơn vị trong tháng 11-12/2022 trước đó, VASEP và Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC) đã tới tư vấn chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng, tăng cường mạng lưới và tính đổi mới cho Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) vào ngày 02-03/03/2023 và Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) vào ngày 07-08/3/2023.

Chú thích ảnh
Các chuyên gia trao đổi, và đánh giá hiện trạng hoạt động Vận động chính sách của VBA

Trong 2 ngày làm việc, các chuyên gia đã trao đổi và đánh giá hiện trạng hoạt động Vận động chính sách của Hiệp hội, xác định yêu cầu và mong muốn của Hiệp hội, từ đó đưa ra các khuyến nghị về nguồn lực, mạng lưới, quy trình và kỹ năng trong Vận động chính sách, truyền thông…

Các hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ “Nâng cao hoạt động vận động chính sách cho các Tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp” của Dự án USAID IPSC do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) là cơ quan chủ quản.

Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID #IPSC), do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (#USAID) tài trợ và Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) là cơ quan chủ quản, hướng đến thúc đẩy thực thi các chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân hiệu quả, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam. Tham gia dự án, VASEP là một trong các đơn vị đầu mối triển khai hoạt động.

Dự án đặt mục tiêu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 5.000 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng (có dưới 500 lao động toàn thời gian và hai năm tăng trưởng doanh thu liên tiếp trong 05 năm vừa qua). Thông tin chi tiết về dự án xin tham khảo: https://main.ipsc.vn/

VASEP và Dự án IPSC tư vấn nâng cao năng lực và tính đổi mới cho các Hiệp hội
Các chuyên gia của VASEP và Dự án IPSC tới làm việc tại VIFOREST

VASEP và Dự án IPSC tư vấn nâng cao năng lực và tính đổi mới cho các Hiệp hội
Các chuyên gia trao đổi, và đánh giá hiện trạng hoạt động Vận động chính sách của VIFOREST

VASEP và Dự án IPSC tư vấn nâng cao năng lực và tính đổi mới cho các Hiệp hội
Các chuyên gia của VASEP và Dự án IPSC tới làm việc tại VBA

VASEP và Dự án IPSC tư vấn nâng cao năng lực và tính đổi mới cho các Hiệp hội
VASEP gửi thư cảm ơn tới VBANguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán