THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Infographic: Xuất khẩu cá tra Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022

Xuất khẩu cá tra Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022


(vasep.com.vn) Theo thống kê hải quan, 9 tháng đầu năm 2022, XK cá tra đã thu về gần 2 tỷ USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm 2021. Top 4 thị trường lớn nhất gồm Trung Quốc, Mỹ, Mexico và Brazil, chiếm gần 60% giá trị XK cá tra với gần 1,2 tỷ USD. Trừ Nga bị giảm 4% NK cá tra Việt Nam do ảnh hưởng của xung đột quân sự Ukraine, tất các các thị trường đều tăng mạnh kim ngạch NK trong 3 quý đầu năm nay.

Infographic Xuất khẩu cá tra Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán