THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Xuất khẩu cá tra Việt Nam tháng 1/2023

Xuất khẩu cá tra Việt Nam tháng 1/2023


Tháng 1/2023, XK cá tra giảm sâu 61% so với cùng kỳ năm 2022 đạt 83,6 triệu USD. XK sang tất cả các thị trường chính đều giảm 2 con số. Trong đó, XK sang Mỹ giảm mạnh nhất 81%, Trung Quốc giảm 65%. Riêng XK sang thị trường Đức tăng 78%.

Infographic Xuất khẩu cá tra Việt Nam tháng 12023

Xem thêm thông tin về XK cá tra tại đây. Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán