THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Xuất khẩu thủy sản vào Argentina phải đăng ký

Xuất khẩu thủy sản vào Argentina phải đăng ký

Hồ sơ đăng ký xuất khẩu của các cơ sở chế biến cần được gửi đến cơ quan có thẩm quyền trước 9h00 ngày 27/8.

Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) ngày 23/8 đã ban hành công văn yêu cầu các cơ sở chế biến thủy sản có nhu cầu xuất khẩu vào thị trường Argentina gửi hồ sơ đăng ký về Cục, Cơ quan quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản Trung Bộ/Nam Bộ trước 9h00 ngày 27/8.

Theo công văn của Cục thì từ ngày 17/8-28/8, đoàn công tác của Cơ quan Kiểm dịch và Chất lượng Nông sản Argentina (SENASA) tiến hành thanh tra hệ thống kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản của Việt Nam.

Theo đề nghị của NAFIQAD, đoàn thanh tra SENASA sẽ xem xét căn cứ kết quả đánh giá hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản của Việt Nam để kiến nghị SENASA công nhận toàn bộ danh sách các cơ sở chế biến thủy sản Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu vào Argentina.

Danh sách các cơ sở có nhu cầu xuất khẩu vào Argentina cần được cung cấp cho đoàn thanh tra tại cuộc họp kết thúc ngày 28/8.

(Thời báo kinh tế Sài Gòn)


Nguồn tin: vnexpress.net

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán