THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Zimbabwe có kế hoạch tăng gần gấp ba sản lượng cá rô phi

Zimbabwe có kế hoạch tăng gần gấp ba sản lượng cá rô phi


(vasep.com.vn) Zimbabwe dự đoán sản lượng cá rô phi nuôi trên sông Nile sẽ tăng gần gấp ba lần từ 5.600 tấn lên 14.000 tấn mỗi năm vào năm 2032.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của Liên Hợp Quốc, các bên liên quan trong chuỗi giá trị cá rô phi của Zimbabwe lên một kế hoạch giúp quốc gia Nam Phi này phát triển nghề nuôi cá rô phi và thúc đẩy cơ hội cho phụ nữ, thanh niên và các nhóm yếu thế.

Tại một sự kiện kỷ niệm cam kết toàn ngành đối với kế hoạch 10 năm cho tương lai của ngành cá rô phi của Zimbabwe; J. Masuka, Bộ trưởng Bộ Đất đai, Nông nghiệp, Thủy sản, Nước và Phát triển Nông thôn, cho biết, nuôi cá rô phi có thể là động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn diện của Zimbabwe. Thỏa thuận này sẽ giúp nuôi trồng cá rô phi của chúng tôi tăng trưởng và có thể là công cụ giảm đói nghèo và cải thiện an ninh lương thực.

Thỏa thuận này dự báo sản lượng cá rô phi sông Nile nuôi sẽ tăng gần gấp ba lần từ 5.600 tấn lên 14.000 tấn mỗi năm đến năm 2032. Sự gia tăng này sẽ được thúc đẩy bởi khả năng tiếp cận tốt hơn với đầu vào, dịch vụ và thị trường cho những người nuôi cá quy mô nhỏ và sẽ tăng lợi nhuận hàng năm ( thu nhập từ 5,6 triệu USD hiện tại lên 22 triệu USD sau 10 năm).

Chú thích ảnh

Nuôi cá rô phi  là chiến lược phát triển của Zimbabwe trong 10 năm tới (Nguồn: Anita) 

Đồng thời, chiến lược ủng hộ việc sử dụng rộng rãi các phương pháp tăng trưởng không gây tác động xấu đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Tính toàn diện là một ưu tiên quan trọng khác. Chiến dịch cũng nhắm đến  đối tượng tham gia là phụ nữ, thanh niên và các nhóm yếu thế để đảm bảo rằng đến năm 2032, họ chiếm 40% việc làm trong số những người nuôi cá quy mô nhỏ.

Chiến lược này là kết quả của cuộc đối thoại toàn ngành về nâng cấp chuỗi giá trị cá rô phi của Zimbabwe do FISH4ACP dẫn đầu, một sáng kiến phát triển chuỗi giá trị cá toàn cầu của Tổ chức các quốc gia châu Phi, Caribe và Thái Bình Dương (OACPS), do FAO thực hiện với sự tài trợ của EU và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế liên bang Đức. Theo EU, FISH4ACP sẽ là chương trình hàng đầu hỗ trợ phát triển khối đối với nghề cá và nuôi trồng thủy sản bền vững.

Thùy Linh  (Theo undercurrentnews) Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán