THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Cần đưa vai trò của người nuôi tôm lên làm trụ cột trong chuỗi giá trị con tôm

Cần đưa vai trò của người nuôi tôm lên làm trụ cột trong chuỗi giá trị con tôm


Ngành thủy sản Việt Nam từ trước tới giờ lúc nào cũng có rất nhiều vấn đề khó khăn như thị trường tiêu thụ, áp dụng các tiêu chuẩn mới, cạnh tranh từ các nước đối thủ… Và VASEP đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam từng bước vượt qua những khó khăn và đạt được những thành tựu nhất định.

Tới thời điểm hiện nay, có rất nhiều thách thức mới đặt ra với ngành tôm Việt Nam. Những lợi thế của Việt Nam trước đây là có nhiều nhà máy chế biến, có công nghệ chế biến tương đối, tay nghề chế biến cao, làm thị trường khá tốt… Nhưng hiện nay cái mà chúng ta nghĩ là chúng ta có thế mạnh thì các nước xung quanh, các nước đối thủ đã làm được hết. Điểm yếu của chúng ta hiện nay chính là lĩnh vực nuôi.

Nghề nuôi tôm ở Việt Nam còn rất manh mún. Trong khi đó, nuôi tôm lại là thế mạnh của các nước xung quanh như Ấn Độ, Bangladesh hay Ecuador. Khi đã nhận định rõ vấn đề này, tôi nghĩ, muốn doanh nghiệp Việt Nam phát triển trong những năm tới, chúng ta cần xem xét lại. Nếu như trước đây chúng ta đặt vai trò của người chế biến thủy sản là trọng tâm trong chuỗi giá trị thì hiện nay chúng ta nên đặt vai trò của người nuôi là trọng tâm trong chuỗi giá trị.

Cần đưa vai trò của người nuôi tôm lên làm trụ cột trong chuỗi giá trị con tôm

Và để thực hiện điều này chúng ta cần phải xác định rõ vai trò của người nuôi và tỷ trọng nuôi công nghiệ như thế nào. Khi chúng ta xác định rõ vai trò của người nuôi là trọng tâm trong chuỗi giá trị của chúng ta mới cùng nhau gây dựng, sắp xếp các vấn đề liên quan, ví dụ như là phát triển nghề nuôi như thế nào, diện tích ra sao, cần có các chính sách hay cơ chế gì của nhà nước để hỗ trợ người nuôi…

Vừa qua việc tổ chức tọa đàm “Vì một ngành tôm phát triển bền vững” ngày 24/5/2023 của VASEP, theo tôi là một bước tiến nhưng mới chỉ là khởi điểm và đơn lẻ. Không chỉ mỗi VASEP mà cả hệ thống ngành tôm chúng ta cần xem xét rất nhiều vấn đề khi chúng ta xác định được vai trò của người nuôi với các vấn đề như con giống, thức ăn, vốn vay, đất đai…

Thực sự thì thị trường tiêu thụ có giảm, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải đo lường được lượng đơn hàng mà chúng ta đã mất vào tay các đối thủ để biết được rõ nguyên nhân sâu xa.

Nếu như trước đây, dưới sự hỗ trợ của VASEP các doanh nghiệp có thể từng bước tự làm được, nhưng những việc sắp tới để tháo gỡ những khó khăn của ngành tôm hiện nay thì rất cần sự chung tay của VASEP, các doanh nghiệp, các cơ quan ban ngành và các tổ chức liên quan khác.

Trước mắt, VASEP cần phải đi đầu trong việc phân tích và nhận thức được về vai trò của người nuôi, và phải nêu bật được vấn đề này cho mọi người, nâng cao nhận thức về vai trò của người nuôi.

Trong thời gian tới, cùng đi với doanh nghiệp, nhiệm vụ của VASEP sẽ khá khó khăn. Chúng ta đang đứng trước những thách thức lớn, chúng ta phải hiểu và sẵn sàng đối mặt. VASEP nên làm tốt vai trò đưa ra tiếng nói để mọi người nhận thức được thực trạng và vấn đề bất lợi của ngành tôm, cùng nhau tìm giải pháp phát triển ngành tôm Việt Nam về lâu dài.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán