THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Công cụ mới xác minh dữ liệu truy xuất nguồn gốc thủy sản kỹ thuật số

Công cụ mới xác minh dữ liệu truy xuất nguồn gốc thủy sản kỹ thuật số


(vasep.com.vn) Đối thoại Toàn cầu về Truy xuất Nguồn gốc Thủy sản (GDST) đã giới thiệu một công cụ mới để xác minh khả năng tương tác và chia sẻ thông tin giữa các hệ thống phần mềm của các đối tác.

Công cụ cho phép các đối tác của GDST đo lường mức độ hoàn chỉnh của dữ liệu chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn GDST. Công cụ này là một phần trong nỗ lực của GDST nhằm thiết lập tiêu chuẩn chia sẻ dữ liệu và cho phép truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số có thể tương tác trong ngành thủy sản. Công cụ cung cấp phản hồi và hướng dẫn ngay lập tức cho các đối tác về việc cải thiện tính nhất quán của dữ liệu. 

Chú thích ảnh

Công cụ mới xác minh dữ liệu truy xuất nguồn gốc thủy sản kỹ thuật số

Đây là nền tảng trung lập và có thể được sử dụng với các giải pháp truy xuất nguồn gốc khác, bất kể chương trình phần mềm đang được sử dụng. GDST nhằm mục đích giải quyết các vấn đề khác nhau trong ngành thủy sản, bao gồm nhân quyền và ô nhiễm nhựa biển. 

Thuỳ Linh (Theo undercurrentnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán