THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Giá cá thịt trắng Na Uy giảm trong tuần cuối tháng 9/2022


(vasep.com.vn) Giá cá tuyết cod bỏ đầu, rút ruột (H&G) đánh bắt bằng lưới rà cỡ trung bình và nhỏ tại Na Uy giảm trong tuần 39 (26/9-2/10/2022) vì lượng cập cảng và doanh số tăng trong khi đồng nội tệ của Na Uy suy yếu so với ngoại tệ.

Chú thích ảnh

Giá cá cod H&G lưới rà (loại A) cỡ 2,5-4 kg giảm từ 56 NOK xuống 55,07 NOK/kg trong tuần 39. Tuy nhiên, khi đồng nội tệ của Na Uy giảm so với USD và EUR, giá tính theo mỗi loại tiền tệ lại giảm 5% và 4% so với tuần trước đó.

Giá trung bình có cod H&G cỡ lớn hơn 4-6 kg trong tuần 39 tăng nhẹ 56,9 NOK/kg vì khối lượng giảm nhẹ so với tuần trước đó từ 163 tấn xuống 101 tấn.

Tính theo USD, đồng USD mạnh lên trong tuần khiến giá cá cod H&G giảm 2,5% xuống 5,26 USD/kg.

Giá cá haddock H&G trong tuần 39 vẫn ở mức thấp, giảm 9% xuống 31,6 NOK/kg. Giá cá haddock thường biến động trong thời điểm không đúng vụ thu hoạch. Tính theo USD, giá giảm 13% so với tuần trước đó xuống 2,92 USD/kg.

Giá cá cod tươi cỡ 1-2kg trong tuần 39 ổn định so với tuần trước đó. Đối với cá cod tươi H&G cỡ 2,5-4 kg, giá giảm 11% so với tuần trước đó xuống 37 NOK. Giá cá cỡ lớn nhất hơn 6kg giảm 4% xuống 50,83 NOK/kg.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán