THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 35

Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 35


Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 35 (29/8-4/9/2022) đến tuần 39 (26/9-2/10/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 36- 39/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

Tuần 39

30

5,77

5,78

5,52

5,51

40

5,02

5,03

4,77

4,84

50

4,58

4,59

4,39

4,22

60

4,33

4,34

4,14

3,92

70

4,20

4,21

4,01

3,67

80

3,95

3,96

3,76

3,43

90

3,70

3,64

3,51

3,18

100

3,57

3,52

3,39

3,06

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 35-38/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

30

5,65

5,63

5,50

5,39

40

5,39

5,31

5,16

5,05

50

5,01

4,95

4,89

4,85

60

4,76

4,72

4,69

4,65

70

4,50

4,51

4,49

4,45

80

4,30

4,31

4,29

4,26

90

4,10

4,06

4,09

4,06

100

3,90

3,85

3,89

3,86


Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 35-38/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

20-30

5,20

5,30

5,30

5,50

30-40

4,90

4,85

4,85

4,80

40-50

4,25

4,40

4,40

4,40

50-60

3,70

3,90

3,90

3,90

60-70

3,20

3,50

3,50

3,50

70-80

2,90

3

3

2,90

80-100

2,40

2,60

2,60

2,60

100-120

2

2

2

2

120-140

1,90

1,80

1.80

1,90
Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 35-38/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

60

3,83

3,90

3,96

3,97

70

3,49

3,63

3,62

3,57

80

3,35

3,42

3,34

3,30

Xuat khau tom Viet Nam 9 thang dau nam 2022


Kim Thu


Chuyên gia thị trường Tôm


Email:
kimthu@vasep.com.vn


Điện thoại
024. 37715055 – ext.203Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán