THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Giá tôm thẻ chân trắng Thái Lan tiếp tục tăng trong tuần 43

Giá tôm thẻ chân trắng Thái Lan tiếp tục tăng trong tuần 43


(vasep.com.vn) Giá tại đầm đối với tôm thẻ chân trắng còn vỏ ở Thái Lan tăng thêm 2,50 – 5,00 THB trên tất cả các kích cỡ chính trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 30/10/2022.

Giá tôm thẻ chân trắng Thái Lan tiếp tục tăng trong tuần 43

Giá tại đầm đối với tôm thẻ chân trắng còn vỏ ở Thái Lan tăng trở lại khoảng 2,50 THB/kg và 5 THB/kg ở tất cả các kích cỡ trong tuần 43 (24-30/10), theo dữ liệu từ chợ tôm bán buôn Talay Thai.

Giá tôm cỡ 60 và 70 con tại Thái Lan tăng mạnh nhất, tăng 5 THB lên 147,50 THB/kg và 137,50 THB/kg. Dữ liệu cho thấy giá tôm cỡ 80 con cũng tăng 2,50 THB lên 125 TBH/kg.

Tính theo đô la, giá là 3,89 USD/kg tôm cỡ 60, 3,63 USD/kg tôm cỡ 70 và 3,30 USD/kg cho tôm cỡ 80.

Giá tôm cỡ 60 con tại Việt Nam và Indonesia, chưa được cập nhật trong giai đoạn hiện tại, tiếp tục đứng thứ hai và thứ ba trên toàn cầu sau tôm Trung Quốc, giảm xuống còn 6,72 USD/kg trong tuần 42.

Cuối cùng, giá tôm cỡ 50/60 của Ecuador giảm xuống còn 3,60 USD/kg trong tuần 43, vẫn vượt qua giá tôm cùng cỡ ở bang Andhra Pradesh của Ấn Độ, vốn hầu như không đổi ở mức 3,58 USD/kg trong tuần.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán