THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog

Giới thiệu máy dò kim loại dược phẩm Anritsu

Máy dò kim loại dược phẩm Anritsu phát hiện các chất gây ô nhiễm kim loại trong viên nang và viên nén.

Đầu dò và xử lý tín hiệu chuyên dùng để kiểm tra dược phẩm làm giảm đáng kể tác dụng của sản phẩm, mang lại khả năng phát hiện có độ nhạy cao. Đối với hầu hết các viên nén và viên nang, không cần sử dụng sản phẩm mẫu trước khi kiểm tra. Không cần điều chỉnh phức tạp để đạt được độ nhạy phát hiện cao. Ngay cả những viên nén và viên nang có chứa các thành phần khó kiểm tra như hàm lượng sắt cũng có thể được điều chỉnh đến độ nhạy tối ưu bằng cách chỉ cho sản phẩm qua một lần.

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán