THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Nga, Faroes gia hạn thỏa thuận nghề cá cho năm 2023


(vasep.com.vn) Thỏa thuận giữa Nga và Faroes được thực hiện từ năm 1977 và được xem xét hàng năm. Thỏa thuận quy định Faroes cung cấp hạn ngạch cho Nga đối với cá nổi, đổi lại Nga sẽ cung cấp cho Faroes hạn ngạch cho cá tuyết, cá tuyết chấm đen và tôm.

Chú thích ảnh

Quần đảo Faroe và Nga đã ký kết một thỏa thuận nghề cá cho năm 2023 sau khi phe đối lập chính trị phản đối thỏa thuận này trong quốc hội Faroe sụp đổ.

Trong năm 2023, hạn ngạch của Faroes đối với cá tuyết ở vùng biển Barents của Nga đã bị cắt giảm 20%, trong khi hạn ngạch tôm tăng 1.500 tấn. Hạn ngạch của Nga đối với các loài cá nổi ở vùng biển Faroese chẳng hạn như cá mè xanh, cá thu và cá trích đều giảm.

Cụ thể, đội tàu Faroese sẽ tiếp cận 12.285 tấn cá tuyết, 1.276 tấn cá tuyết chấm đen, 900 tấn cá bơn và 4.000 tấn tôm. Các tàu của Nga sẽ nhận được hạn ngạch 72.000 tấn cá thịt trắng, 13.000 tấn cá thu và 8.500 tấn cá trích.

Thùy Linh

Nguồn: undercurrentnews



Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán