THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
PAN định thâu tóm công ty khác

PAN định thâu tóm công ty khác

Công ty mà PAN nắm quyền chi phối có thể đó trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh công nghiệp hoặc thủy sản.

Công ty cổ phần xuyên Thái Bình (PAN) vừa thông báo, ngày chốt danh sách họp đại hội cổ đông bất thường là 12/11, thời gian diễn ra đại hội dự kiến vào đầu tháng 12. Nội dung đại hội là xin ý kiến cổ đông về việc huy động vốn cho hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2013.

Ông Nguyễn Văn Khải, Tổng giám đốc PAN cho biết, nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để mua từ 51% cổ phần trở lên của một công ty khác. Thỏa thuận mua bán cổ phần đang trong giai đoạn cuối của quá trình đàm phán.

Ông Khải không tiết lộ công ty mà PAN sẽ mua để nắm quyền chi phối thuộc lĩnh vực kinh doanh nào, nhưng dựa vào thế mạnh của PAN, có thể dự đoán 2 khả năng: công ty mà PAN nhắm tới thuộc lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của PAN là dịch vụ vệ sinh công nghiệp; hoặc là công ty trong lĩnh vực thủy sản-lĩnh vực mà PAN đã đầu tư, cũng như các cổ đông lớn của PAN là nhóm công ty SSI đầu tư.

Kế hoạch huy động vốn của PAN như thế nào, phát hành cổ phiếu hay trái phiếu cho cổ đông hiện hữu hay phát hành cho cổ đông chiến lược? Ông Khải cho biết, vẫn chưa có quyết định cuối cùng. PAN đã xây dựng những phương án khác nhau và đang cân nhắc xem phương án nào phù hợp với thị hiếu của nhà đầu tư nhất ở thời điểm này để trình đại hội cổ đông thông qua.

“Mình cần vốn thật để đầu tư nên phương án phát hành phải hợp lý, được nhà đầu tư chấp nhận”, ông Khải nói.

Quý III, PAN đạt lợi nhuận đột biến 55,72 tỷ đồng, trong đó lãi từ công ty liên doanh, liên kết là 50,3 tỷ đồng. Ông Khải chia sẻ, khoản lãi từ công ty liên kết-Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (AGF) thực ra chỉ là hạch toán trên sổ sách theo chuẩn mực kế toán, khi PAN mua 20% cổ phiếu AGF với giá xấp xỉ 30.000 đồng/cổ phiếu, trong khi giá trị sổ sách của công ty này khoảng 50.000 đồng/cổ phiếu. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi khả quan hơn, do một số yếu tố chung của nền kinh tế tốt hơn như chỉ số lạm phát ở mức thấp hơn dự kiến.

Với AGF, ông Khải đánh giá, năm nay do ngành thủy sản gặp khó khăn nên lợi nhuận của AGF sẽ không đạt được như kế hoạch. Kế hoạch cả năm mà AGF đặt ra là 80-85 tỷ đồng lợi nhuận, nhưng khả năng thực hiện chỉ khoảng 50-55 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận này cũng đã là hiệu quả trong tình hình khó khăn hiện nay, tính trên số vốn điều lệ của AGF chỉ 130 tỷ đồng.

Chủ trương tăng đầu tư tài chính vào những công ty có hoạt động cơ bản tốt, tỷ lệ trả cổ tức cao đã được định hướng từ hai kỳ đại hội cổ đông của PAN trước đây.  

Theo Đầu tư chứng khoán 

Nguồn tin: vnexpress.net

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán