THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Sản lượng khai thác cá của Nga tính tới tháng 9/2022 giảm 4%


(vasep.com.vn) Tổng sản lượng khai thác cá tự nhiên của Nga đạt 3,7 triệu tấn tính tới cuối tháng 9/2022, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Cơ quan Quản lý Nghề cá Nga Rosrybolovstvo.

 

Chú thích ảnh

Tại khu vực Viễn Đông, sản lượng cá minh thái tăng 182.200 tấn lên 1,3 triệu tấn. Sản lượng khai thác cá trích Thái Bình Dương cũng tăng 63.000 tấn lên 318.400 tấn.

Mức tăng sản lượng trên đây góp phần bù đắp cho sản lượng khai thác cá hồi thấp. Sản lượng khai thác cá hồi Thái Bình Dương năm nay thấp hơn gần 2 lần so với mức của năm ngoái với 260.000 tấn.

Sản lượng khai thác ở khu vực phía bắc của Nga ổn định so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 412.000 tấn. Tình hình tương tự ở khu vực phía tây.

Sản lượng khai thác của Nga ở các vùng biển nước ngoài, theo hiệp ước và quốc tế đạt 401.300 tấn, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán