THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Việt Nam dẫn đầu thị trường cá da trơn ở Mỹ

Việt Nam dẫn đầu thị trường cá da trơn ở Mỹ

Việt Nam chiếm thị phần lớn, tới 72,9% về lượng và 83,4% về giá trị nhập khẩu toàn thị trường Mỹ.

Xuất khẩu thủy sản năm nay ước đạt 6,8 tỷ USD

3 giải pháp cứu doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản

Việt Nam chiếm hơn 80% kim ngạch cá da trơn nhập khẩu vào Mỹ. 4 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra Việt Nam vào Mỹ đạt 25,6 triệu tấn, giá trị đạt 112,6 triệu USD, tăng lần lượt 19% và 53,8% so với cùng kỳ.

Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan thống kê nghề cá Mỹ, nhập khẩu cá da trơn các loại vào Mỹ 4 tháng đầu năm đạt 35,2 triệu tấn, giá trị đạt 135,2 triệu USD, tăng 47,5% về lượng và 60,8% về giá so với cùng kỳ. Trong đó, nhập khẩu cá tra fillet đông lạnh chiếm tới 88,3% tổng lượng nhập khẩu. Đây cũng là sản phẩm xuất khẩu chính từ Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số một tại thị trường cá da trơn Mỹ với thị phần tuyệt đối, chiếm tới 72,9% về lượng và 83,4% về giá trị nhập khẩu toàn thị trường.

Cụ thể, 4 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 25,6 triệu tấn, giá trị đạt 112,6 triệu USD, tăng 19% về lượng và 53,8% về giá so với cùng kỳ.

Nhập khẩu cá tra vào Mỹ từ các thị trường khác như Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia chiếm thị phần không đáng kể.

(Nguồn DVT)


Nguồn tin: vnexpress.net

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán