THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Xuất khẩu cá tra 11 tháng đầu năm 2022

Xuất khẩu cá tra 11 tháng đầu năm 2022


(vasep.com.vn) Xuất khẩu cá tra 11 tháng đầu năm đạt gần 2,3 tỷ USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi tăng liên tục trong 10 tháng, tới tháng 11, XK cá tra đã giảm 20% so với cùng kỳ. Trung Quốc và Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng chi phối với doanh số lần lượt là 632 triệu USD và 531 triệu USD trong 11 tháng qua.

Infographic Xuất khẩu cá tra 11 tháng đầu năm 2022Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán