THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Xuất khẩu cá tra Việt Nam, T1- T10/2022

Xuất khẩu cá tra Việt Nam, T1- T10/2022


(vasep.com.vn) Tính đến hết tháng 10/2022, XK cá tra Việt Nam đạt 2,1 tỷ USD, trong đó, cá tra phile/cắt khúc đông lạnh chiếm 86%, cá tra chế biến GTGT chiếm 2%. Thị trường Trung Quốc & HK dẫn đầu NK cá tra Việt Nam, chiếm gần 30%, tiếp đến là Mỹ, chiếm 24%.

Infographic Xuất khẩu cá tra Việt Nam T1 T102022Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán