THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc phục hồi sau Covid


(vasep.com.vn) Trong 9 tháng đầu năm tài chính 2022/2023, giá trị XK thủy sản từ Ấn Độ sang Trung Quốc đã tăng 26% so với cùng kỳ năm trước đó. Hơn 100 đơn vị bị tạm ngừng XK sang Trung Quốc do có liên quan đến Covid, hiện được XK trở lại vào thị trường này.

Chú thích ảnh

Các thị trường XK khác của Ấn Độ cũng có mức tăng trưởng trong giai đoạn này — chủ yếu là do nới lỏng các hạn chế phong tỏa — bao gồm Nhật Bản (+7%), Việt Nam (+47%), Ireland (+32%), Tây Ban Nha (+20%), Bỉ (+34%) và Canada (+6%).

Tổng giá trị XK thủy sản của Ấn Độ trong 9 tháng đầu năm tài chính 2022/2023 tăng 2% so với cùng kỳ năm trước đó lên 6,28 tỷ USD. 

Thu Hằng (theo undercurrentnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán