THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
MPEDA tổ chức hội nghị với các nước G20 nhằm thúc đẩy thương mại tôm sang EU

MPEDA tổ chức hội nghị với các nước G20 nhằm thúc đẩy thương mại tôm sang EU


(vasep.com.vn) Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Thủy sản (MPEDA) sẽ tổ chức một hội nghị về “bình thường hóa các quy định” về thủy sản với các nước G20. Mục tiêu chính là thông báo về các quy định thương mại và triển vọng XK ở các nước châu Âu.

Chú thích ảnh

Trong năm tài chính 2021/22 kết thúc vào ngày 31/3/2022, EU chỉ chiếm dưới 15% tổng giá trị XK thủy sản từ Ấn Độ (tương đương 1,16 tỷ USD).

Ấn Độ muốn tăng cường sự hiện diện của mình tại các thị trường châu Âu bằng cách đáp ứng các quy trình kiểm soát chất lượng quốc tế nghiêm ngặt, mang lại sự đa dạng hóa sản phẩm thông qua giá trị gia tăng và đảm bảo khả năng cạnh tranh của các sản phẩm biển.

Tuy nhiên, hai đối thủ XK chính của Ấn Độ là Ecuador và Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do với EU, trong khi Ấn Độ thì chưa, khiến các nhà XK của nước này gặp bất lợi.

Thu Hằng (theo undercurrentnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán