THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Na Uy, EU ký thỏa thuận quyền đánh bắt để bảo vệ nguồn cá trích Tây Baltic

Na Uy, EU ký thỏa thuận quyền đánh bắt để bảo vệ nguồn cá trích Tây Baltic


(vasep.com.vn) Chính phủ Na Uy và Liên minh châu Âu đã hoàn tất đàm phán các thỏa thuận ở hai khu vực đại dương chung nhằm hạn chế hoạt động đánh bắt để bảo vệ nguồn cá trích Tây Baltic.

Hai bên đã ký ba thỏa thuận liên quan đến việc trao đổi hạn ngạch đánh bắt cá và quyền tiếp cận của người khai thác áp dụng cho Eo biển Skagerrak và Kattegat.

Các thỏa thuận quy định tổng lượng cá trích có thể được khai thác thương mại ở hai khu vực lên tổng sản lượng đánh bắt cho phép là 23.250 tấn vào năm 2023– 86,7% trong số đó sẽ được phân bổ cho EU, phần còn lại sẽ được chuyển đến Na Uy. Con số này giảm 7,1% so với mức của năm 2022 nhưng tỷ lệ hạn ngạch tương đối của các bên sẽ không thay đổi.

Chú thích ảnh

Hội đồng Khám phá Biển Quốc tế khuyến nghị cắt giảm sản lượng đánh bắt cá trích ở Skagerrak và Kattegat xuống 0

Vào tháng 7/2022, Hội đồng Khám phá Biển Quốc tế, một cơ quan tư vấn nghề cá khu vực, đã khuyến nghị cắt giảm sản lượng đánh bắt cá trích ở Skagerrak và Kattegat xuống 0.

Thỏa thuận cấp cho các công ty khai thác của EU quyền tiếp cận để đánh bắt tới 85% trữ lượng cá nổi nằm trong hạn ngạch của Na Uy đối với cá trích Atlanto-Scandian. Đổi lại,  Na Uy có quyền tiếp cận vùng biển của EU để đánh bắt 150.000 tấn cá trích xanh. 

EU và Na Uy cũng nhân cơ hội này để trao đổi các cơ hội đánh bắt. EU sẽ nhận được 9.150 tấn cá tuyết Bắc Cực cho năm 2023, đồng thời chuyển 74.000 tấn cá tuyết  Arctic sang Na Uy.

Thùy Linh (Theo undercurrentnews) Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán