THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Xuất khẩu thủy sản nuôi trồng lần đầu tiên giảm từ năm 2018

Xuất khẩu thủy sản nuôi trồng lần đầu tiên giảm từ năm 2018


Xuất khẩu nuôi trồng thủy sản của Brazil đạt tổng cộng 8.492 tấn vào năm 2022, trị giá hơn 23,8 triệu USD, theo dữ liệu được công bố bởi hiệp hội nuôi cá của nước này, Peixe BR.

Brazil Xuất khẩu thủy sản nuôi trồng lần đầu tiên giảm từ năm 2018

Sản lượng XK giảm 13% so với cùng kỳ nhưng giá trị tăng 15%. Trong nửa đầu năm 2022, cả nước đã xuất khẩu khoảng 4.931 tấn sản phẩm nuôi trồng thủy sản, trị giá 14,35 triệu USD, tăng lần lượt 14% về lượng và 100% về giá trị.  Tuy nhiên, nửa cuối năm rất chậm khi xuất khẩu giảm đáng kể từ 5.479 tấn trị giá 13,48 triệu USD trong nửa cuối năm 2021 xuống còn 3.561 tấn trị giá 9,5 triệu USD trong nửa cuối năm 2022.

Sự sụt giảm này đã dẫn đến sự sụt giảm doanh số nuôi trồng thủy sản hàng năm ở nước này lần đầu tiên kể từ ít nhất là năm 2018.

Xuất khẩu cá nguyên con đông lạnh chiếm khối lượng lớn nhất vào năm 2022 với 4.925 tấn trị giá hơn 11,77 triệu USD, tăng 58% và 49% so với năm trước.

Doanh thu philê tươi và ướp lạnh đạt 1.057 tấn trị giá 5,88 triệu USD (cũng tăng lần lượt 12% và 25% so với cùng kỳ năm ngoái), doanh thu phi lê đông lạnh đạt 765 tấn trị giá 4,37 triệu USD (tăng 101% và 97% so với cùng kỳ năm ngoái).

Nhìn chung, xuất khẩu giảm chủ yếu do doanh số bán phụ phẩm giảm, giảm lần lượt 51% và 49% xuống 1.359 tấn, trị giá 1,16 triệu USD; cá nguyên con, tươi hoặc ướp lạnh, giảm 68% và 64% xuống 82 tấn, trị giá 241.196 USD; và doanh số bán dầu cá giảm 77% và 74% xuống còn 296 tấn trị giá 372.191 USD.

Peixe BR cho biết, doanh số bán cá rô phi chiếm 98% tổng kim ngạch xuất khẩu nuôi trồng thủy sản của Brazil trong giai đoạn này.

Năm vừa qua xuất khẩu cá rô phi của Brazil đạt khoảng 8.347 tấn trị giá 23,3 triệu USD, giảm 1% về lượng nhưng tăng 28% về giá trị, tương ứng so với năm 2021.

Về sản phẩm cá rô phi, xuất khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh đứng đầu với doanh số 4.853 tấn, trị giá khoảng 11,44 triệu USD vào năm 2022, tăng 62% và 70% so với năm trước.

Xuất khẩu phi lê tươi và ướp lạnh đứng thứ hai với 1.057 tấn trị giá 5,88 triệu USD (tăng 17% và 8% so với năm 2021), tiếp theo là phi lê đông lạnh với 756 tấn mỗi năm, trị giá 4,3 triệu USD (tăng 103% và 98%).

Cũng cần lưu ý là sự sụt giảm xuất khẩu phụ phẩm cá rô phi hàng năm, lần lượt giảm 51% và 49% xuống 1.359 tấn trị giá 1,16 triệu USD và dầu cá rô phi giảm 77% và 74% xuống 292 tấn trị giá 372 triệu USD.

Cuối cùng, xuất khẩu cá rô phi tươi hoặc ướp lạnh nguyên con tăng 48% về lượng và 36% về giá trị lên 25 tấn trị giá 71.309 USD.

Xuất khẩu thủy sản nuôi trồng của Brazil sang Mỹ đạt tổng cộng 5.728 tấn trị giá hơn 19 triệu USD, tăng lần lượt 48% về lượng và 43% về giá trị so với năm 2021. Doanh số bán sang thị trường này chiếm 81% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước trong giai đoạn này.

Xuất khẩu của Brazil sang Canada cũng theo xu hướng tương tự và tăng lần lượt 134% và 75% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 444 tấn trị giá 1,2 triệu USD, trong khi xuất khẩu sang nước đứng thứ ba là Đài Loan – tăng 98%. và 116% lên tới 780 tấn với số tiền 531.322 USD.

Quốc gia Mỹ Latinh này cũng đã xuất khẩu lượng cá trị giá khoảng 527.443 USD sang Libya và khoảng 377.465 USD sang Mexico. Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán