THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Xuất khẩu tôm của Ấn Độ giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái

Xuất khẩu tôm của Ấn Độ giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái


(vasep.com.vn) Theo Shrimp Insights, tổng khối lượng xuất khẩu tôm Ấn Độ trong năm tài chính giai đoạn 2022-2023 là 719.357 tấn, cao hơn mức 588.743 tấn trong giai đoạn 2020–2021.

Các nhà chức trách Ấn Độ gần đây đã báo cáo tổng khối lượng xuất khẩu tôm trong năm tài chính 4/2022 đến 3/2023 chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu đạt 719.357 tấn, vẫn cao hơn 588.743 tấn trong năm 2020-2021 nhưng giảm nhẹ so với 734.375 tấn trong năm 2021-2022.

Tôm thẻ chân trắng thô đạt 560.778 tấn (giảm 4% so với giai đoạn 2021-2022)  là nguyên nhân  chính gây ra sự sụt giảm. Tôm giá trị gia tăng đạt 67.232 tấn, tăng 10% so với giai đoạn 2021-2022 và tôm sú đạt 25.750 tấn, tăng 90%.

Sự gia tăng khối lượng xuất khẩu tôm sú và tôm giá trị gia tăng cho thấy các nhà xuất khẩu tôm Ấn Độ tăng các sản phẩm giá trị gia tăng và giảm nuôi tôm thẻ chân trắng. 

Chú thích ảnh

Các nhà chức trách Ấn Độ gần đây đã báo cáo tổng khối lượng xuất khẩu tôm trong năm tài chính 4/2022 đến 3/2023 chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái

Khối lượng xuất khẩu trong năm 2022-2023 được dự kiến thấp hơn nhiều so với thực tế. Khối lượng xuất khẩu trong quý 1 năm 2023 đạt 131.766 tấn, tăng 16% so với năm 2022. Trong khi khối lượng tăng, giá giảm do giá xuất khẩu trung bình giảm, giá tôm thẻ chân trắng giảm xuống 6,53 USD/kg, sản phẩm giá trị gia tăng lên 9,15 USD/kg, giá monodon thô lên 9,18 USD/kg vào tháng 3 năm 2023. Trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm, xuất khẩu sang Trung Quốc và các thị trường châu Á khác lại tăng.”

Chỉ trong tháng 4 năm 2023, xuất khẩu tôm thẻ chân trắng nguyên liệu hàng tháng của Ấn Độ mới giảm xuống dưới mức năm 2022 còn 40.248 tấn. Xuất khẩu các sản phẩm giá trị gia tăng cũng đã bắt đầu giảm so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy sản lượng vụ đầu tiên của Ấn Độ đã giảm. 

Trái ngược với sự sụt giảm về khối lượng tôm thẻ chân trắng, xuất khẩu tôm sú tiếp tục tăng trong tháng . Tổng xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 8.511 tấn, tăng cao so với chỉ 3.200 tấn năm 2022 và 1.515 tấn năm 2021. 

Thuỳ Linh (Theo undercurrentnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán