THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
EU cấu trúc lại các quy tắc kiểm soát nghề cá

EU cấu trúc lại các quy tắc kiểm soát nghề cá


(vasep.com.vn) Cuối tháng 6/2023, thỏa thuận sơ bộ về quy định kiểm soát nghề cá mới đã nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Nghề cá của Nghị viện Châu Âu.

Tỷ lệ phiếu bầu 20-8 đã thúc đẩy việc cải thiện các quy tắc kiểm soát nghề cá của EU, với mục tiêu tăng cường các biện pháp chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Một trong những biện pháp bắt buộc là theo dõi điện tử và truy xuất nguồn gốc nhằm tăng cường tính minh bạch của chuỗi cung ứng. 

Chú thích ảnh

Đến năm 2030, trên tất cả các tàu thuộc EU phải được lắp các thiết bị theo dõi vị trí

Quy định yêu cầu đến năm 2030, trên tất cả các tàu thuộc EU phải được lắp các thiết bị theo dõi vị trí. Cho đến thời điểm đó, ngư dân phải ghi chép sản lượng đánh bắt thông qua nhật ký điện tử, bất kể kích cỡ của tàu đánh bắt. Thuyền từ 18 mét trở lên có nguy cơ cao không tuân thủ nghĩa vụ cập bến cũng phải thiết lập hệ thống giám sát điện tử từ xa (REM) trên tàu, bao gồm cả truyền hình mạch kín (CCTV). Việc triển khai các hệ thống này phải được hoàn thành 4 năm sau khi các quy tắc có hiệu lực. Các tàu đánh cá dưới 12 mét sẽ phải báo cáo sản lượng đánh bắt vào cuối mỗi ngày đánh bắt.

Thuỳ Linh (Theo seafoodsource)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán