THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Nguồn cung cá thịt trắng thế giới dự kiến giảm nhẹ trong năm 2023

(vasep.com.vn) Nguồn cung cá thịt trắng tự nhiên toàn cầu dự kiến giảm nhẹ trong năm 2023 xuống còn 6,9 triệu tấn, theo thông tin từ Diễn đàn Cá đáy. Nếu dự đoán trên là đúng, nguồn cung dự kiến giảm 0,9% so với năm trước đó.

Chú thích ảnh

Một trong những số liệu nổi bật từ diễn đàn: sản lượng cá minh thái dự kiến tăng nhẹ 0,3% vì lượng cập cảng dự kiến tăng của Mỹ bù đắp cho sản lượng giảm ở Nga. Cả cá tuyết cod Đại Tây Dương và Thái Bình Dương dự kiến giảm từ mức 1,46 triệu tấn năm 2022 xuống 1,3 triệu tấn, giảm 10,4% so với năm trước đó. Nguồn cung cá haddock Iceland dự kiến tăng 1,3% lên 308.000 tấn. Sản lượng cá hake dự kiến tăng lên 1,23 triệu tấn do dự báo sản lượng khai thác tại Canada tăng cao hơn.

Sản lượng cá saith và cá hoki sẽ tăng trong khi sản lượng cá redfish Đại Tây Dương và cá blue whiting dự kiến giảm.

Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán