THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Sản lượng tôm thế giới có thể đạt 7 triệu tấn năm 2030


(vasep.com.vn) Nhận định về ngành tôm toàn cầu, phân tích gia của Rabobank, ông Gorjan Nikolik dự báo sản lượng tôm thế giới có thể đạt 5 triệu tấn trong năm 2022. Sau đó đạt 6 triệu tấn năm 2026 và 7 triệu tấn năm 2030.

Chú thích ảnh

Nhận định này khá bảo thủ vì những gì chúng ta có trong giai đoạn (10 năm) trước là tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm 4,2% và những gì chúng ta chứng kiến trong giai đoạn này là EMS, dịch Covid-19 tuy nhiên chúng ta vẫn có tăng trưởng, do vậy các yếu tố tác động trong ngành là đa chiều.

Với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 4%, thấp hơn so với 10 năm qua, sản lượng sẽ đạt 7 triệu tấn.

Tôm là một trong những loại protein có thể nuôi sống cả thế giới nên có ảnh hưởng xã hội lớn, trái ngược với cá hồi-được sản xuất bởi các cơ sở lớn tại Mỹ và chỉ tạo việc làm cho người lao động tại khu vực đó.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán