THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 34

Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 34


Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 34 (22-28/8/2022) đến tuần 38 (19-25/9/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 35- 38/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

30

5,52

5,77

5,78

5,52

40

5,02

5,02

5,03

4,77

50

4,52

4,58

4,59

4,39

60

4,27

4,33

4,34

4,14

70

4,14

4,20

4,21

4,01

80

3,89

3,95

3,96

3,76

90

3,84

3,70

3,64

3,51

100

3,51

3,57

3,52

3,39

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Gujarat (Ấn Độ), tuần 35- 38/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

30

5,52

5,52

5,53

5,25

40

4,77

4,76

4,78

4,88

50

4,39

4,39

4,40

4,63

60

4,14

4,14

4,15

4,25

70

3,89

4,01

4,02

4,13

80

3,64

3,76

3,77

3,75

90

3,39

3,51

3,39

3,50

100

3,14

3,26

3,14

3,25

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 34-37/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

30

5,68

5,65

5,63

5,50

40

5,34

5,39

5,31

5,16

50

4,91

5,01

4,95

4,89

60

4,69

4,76

4,72

4,69

70

4,49

4,50

4,51

4,49

80

4,29

4,30

4,31

4,29

90

4,06

4,10

4,06

4,09

100

3,86

3,90

3,85

3,89

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Tây Nusa Tenggara (Indonesia), tuần 34-37/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

30

5,52

5,51

5,44

5,36

40

5,16

5,17

5,04

5,03

50

4,77

4,77

4,77

4,76

60

4,58

4,57

4,57

4,56

70

4,38

4,37

4,37

4,36

80

4,17

4,17

4,17

4,16

90

3,97

3,97

3,97

3,95

100

3,77

3,76

3,76

3,75

Xuat khau tom Viet Nam 9 thang dau nam 2022


Kim Thu


Chuyên gia thị trường Tôm


Email:
kimthu@vasep.com.vn


Điện thoại
024. 37715055 – ext.203Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán