THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Sáng kiến mới hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ ở Ấn Độ

Sáng kiến mới hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ ở Ấn Độ


(vasep.com.vn) Một sáng kiến mới kéo dài hai năm nhằm thúc đẩy những người nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ ở Ấn Độ thông qua các cơ hội giáo dục và đào tạo.

Sáng kiến này là kết quả của một biên bản ghi nhớ giữa Liên minh Thủy sản Toàn cầu (GSA), Trung tâm Thủy sản có Trách nhiệm và Công ty Choice Canning. Các nhóm đã ký biên bản ghi nhớ vào ngày 21/6 nhằm hỗ trợ các cộng đồng nông dân đang bị thách thức bởi sự thiếu hụt về cơ sở hạ tầng, vốn, bảo hiểm, lập kế hoạch tài chính, tiếp cận thị trường và tiếp cận thông tin về thực hành nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm.

Chú thích ảnh

Một sáng kiến mới kéo dài hai năm nhằm thúc đẩy những người nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ ở Ấn Độ thông qua các cơ hội giáo dục và đào tạo

Khoảng 90% nuôi trồng thủy sản trên thế giới được thực hiện ở quy mô nhỏ hoặc trang trại gia đình. Sáng kiến này sẽ tập trung vào Ấn Độ với mục tiêu mở rộng và sẽ bao gồm bốn giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên liên quan đến việc xác định nhu cầu cơ sở hạ tầng, giảng viên và người tham gia chương trình. Thứ hai liên quan đến đào tạo và giáo dục thông qua các tiêu chuẩn chứng nhận Thực hành Nuôi trồng Thủy sản Tốt nhất của GSA. Tiếp cận cộng đồng là giai đoạn thứ ba, liên quan đến việc tăng cường sự tham gia và hỗ trợ thị trường. Giai đoạn cuối cùng là “tốt nghiệp”, những người nông dân tham gia sáng kiến sẽ nhận được chứng nhận.  

Thuỳ Linh (Theo undercurrentnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán