THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog

Khuyến nghị sử dụng máy dò kim loại và hệ thống kiểm tra tia X

ANRITSU INFIVIS [Technical Note]

Khuyến nghị sử dụng máy dò kim loại và hệ thống kiểm tra tia XMáy dò kim loại và hệ thống kiểm tra bằng tia X được sử dụng rộng rãi để kiểm tra chất gây ô nhiễm. Chỉ một máy dò kim loại thôi đã đủ thích hợp chưa? Hệ thống kiểm tra bằng tia X có thể phát hiện tất cả các loại chất gây ô nhiễm không?
Hãy xem hai hệ thống này phát hiện chất gây ô nhiễm như thế nào.


[1] Phát hiện sản phẩm bị ô nhiễm

Với mối quan tâm cao về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng, các nhà sản xuất thực phẩm đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát chất lượng khác nhau. Mặc dù số vụ tai nạn do ô nhiễm đã giảm nhưng vẫn có số lượng đáng kể các trường hợp ô nhiễm thực phẩm được báo cáo hàng năm, với một số trường hợp phát triển thành các vấn đề nghiêm trọng (Bảng 1). Có nhiều chất nhiễm bẩn khác nhau: kim loại, đá, cao su, thủy tinh, nhựa, vv Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu các đặc tính của chất gây ô nhiễm và lựa chọn hệ thống kiểm tra chính xác.

Bảng 1: Số lượng các khiếu nại liên quan đến ô nhiễm thực phẩm

Bảng 1: Số lượng các khiếu nại liên quan đến ô nhiễm thực phẩm
Nguồn: Thống kê các khiếu nại về an toàn thực phẩm (2009). Cục Phúc lợi Xã hội và Y tế Công cộng Tokyo


[2] Sự khác biệt giữa máy dò kim loại và hệ thống kiểm tra bằng tia X là gì?

Mặc dù máy dò kim loại và hệ thống kiểm tra bằng tia X là những công cụ chính được sử dụng để kiểm tra chất gây ô nhiễm có các phương pháp phát hiện khác nhau, chúng thường dùng để giám sát hoạt động của sản phẩm. Các sản phẩm có chứa chất gây ô nhiễm không chỉ hiển thị sản phẩm mà còn cả chất gây ô nhiễm. Do đó, bạn có thể xác định sản phẩm đã qua và sản phẩm bị lỗi. Hãy gọi những giá trị này là “giá trị ect”. Bây giờ chúng ta so sánh các giá trị ect của các chất gây ô nhiễm kim loại và phi kim loại bằng cách sử dụng máy dò kim loại và hệ thống tia X.

Máy dò kim loại có thể bắt được những thay đổi trong từ trường do các sản phẩm đi qua đầu dò. Các chất gây ô nhiễm kim loại có thể được phát hiện bởi vì chúng tạo ra điện từ lớn trong từ trường. Trong khi đó, các chất gây ô nhiễm phi kim loại, chẳng hạn như cao su và thủy tinh, không thể phát hiện được vì chúng không xâm nhập từ trường.

Hình 1: Đầu phát hiện của máy dò kim loại

Hình 1: Đầu phát hiện của máy dò kim loại

Tia X phổ biến được sử dụng trong chụp X quang tại các bệnh viện cho thấy các cơ quan dưới dạng bóng sáng vì tia X có thể dễ dàng đi qua vật liệu nội tạng. Ngược lại, xương được hiển thị dưới dạng bóng tối vì tia X không thể dễ dàng xuyên qua vật liệu xương. Hệ thống kiểm tra tia X cũng phân tích các biến thể trong bóng tối. Bất kể tính chất từ ​​tính của chất gây ô nhiễm, chất gây ô nhiễm mật độ cao được phát hiện dễ dàng vì chúng chặn tia X và tạo ra bóng tối. Các chất bẩn phi kim loại như cao su và thủy tinh cũng có thể được phát hiện nếu chúng được hiển thị tối hơn sản phẩm.

Hình.2.1: Giá trị ect ô nhiễm với MD

Hình.2.1: Giá trị ect ô nhiễm với MD

Hình.2.2: Giá trị ect ô nhiễm bằng tia X

Hình.2.2: Giá trị ect ô nhiễm bằng tia X


[3] Hệ thống kiểm tra bằng tia X một mình có thể phát hiện tất cả các loại chất gây ô nhiễm không?

Bạn có thể nghĩ nếu hệ thống tia X có thể phát hiện cả chất gây ô nhiễm kim loại và phi kim loại, chúng ta không cần máy dò kim loại. Câu trả lời là không”.

Thật không may, hệ thống tia X không phải là một máy dò tạp chất toàn năng; Chất gây ô nhiễm càng mỏng thì càng khó phát hiện bằng tia X.
Ngay cả khi chất gây ô nhiễm có mật độ cao, chất gây ô nhiễm càng mỏng thì tia X càng dễ dàng truyền qua nó, và do đó giá trị ect càng thấp. Máy dò kim loại vượt trội hơn máy X-quang trong việc phát hiện các vật kim loại rất mỏng như gỉ kim loại và lá nhôm.

Hình.3.1: Gỉ kim loại và lá nhôm

Hình.3.1: Gỉ kim loại và lá nhôm

Hình.3.2 là hình ảnh tia X của lớp gỉ sắt dính trên một lát fi sh.

Khi lớp gỉ sắt cực kỳ mỏng, tia X có thể dễ dàng đi qua và do đó hầu như không hiển thị trong hình ảnh. Hình 3.3 cho thấy sự so sánh các giá trị ect của hệ thống tia X và máy dò kim loại. Do đặc điểm của chất gây ô nhiễm được máy dò kim loại hiển thị rõ ràng, máy dò kim loại phát hiện chính xác chất gây ô nhiễm. Ngược lại, hệ thống kiểm tra bằng tia X không thể phát hiện ra chất gây ô nhiễm vì giá trị ect không được hiển thị rõ ràng.

Hình.3.2: Rỉ sắt được kiểm tra bằng tia X

Hình.3.2: Rỉ sắt được kiểm tra bằng tia X

Hình.3.3: Giá trị ect của gỉ sắt

Hình.3.3: Giá trị ect của gỉ sắt


[4] Kết hợp hai hệ thống bằng cách sử dụng các ưu điểm của mỗi hệ thống

Máy dò kim loại và hệ thống kiểm tra bằng tia X có những ưu và nhược điểm riêng. Hai hệ thống có thể bổ sung cho nhau một cách hoàn toàn tự nhiên, và do đó sử dụng song song cả hai hệ thống sẽ tạo ra quy trình kiểm tra thực phẩm an toàn nhất.


Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán