THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog

Máy dò kim loại-Phương pháp gắn mẫu thử trong quá trình kiểm tra độ nhạy

ANRITSU INFIVIS [Technical Note]

Những người sử dụng máy dò kim loại có thể thực hiện kiểm tra độ nhạy bằng cách gắn một mẫu thử lên sản phẩm trước khi bắt đầu sản xuất. Việc phát hiện các mẫu thử bằng máy dò kim loại sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí của đầu phát hiện (đường hầm nơi tạo ra từ trường) các mẫu thử đi qua. Bài viết này sẽ giải thích cách phát hiện các mẫu thử khác nhau và cách lấy mẫu thử trên sản phẩm mẫu.

Các mảnh thử nghiệm

[1] Độ nhạy thay đổi tùy thuộc vào vị trí của các mẫu thử.

Một công cụ được sử dụng để xác minh định lượng hiệu suất và tính năng của dụng cụ đo được gọi là thiết bị chuẩn. Để kiểm tra độ nhạy của máy dò kim loại, các mẫu thử được sử dụng làm thiết bị chuẩn. Chúng tôi kiểm tra từng mẫu thử một bằng máy dò kim loại của chúng tôi trước khi vận chuyển để chứng minh rằng nếu kích thước của quả cầu kim loại nhúng trong mẫu thử là như nhau, thì kích thước của mẫu thử trong từ trường là như nhau.

Như nhiều người trong số các bạn đã biết, một mẫu thử được đặt trên một sản phẩm để đi qua nơi có từ trường yếu nhất trong đầu phát hiện (đường hầm từ tính). Logic là nếu một mẫu thử được phát hiện trong khu vực mà từ trường yếu nhất, thì mẫu thử có thể được phát hiện ở bất kỳ đâu trong đầu phát hiện. Chúng ta hãy xem độ nhạy phát hiện đối với mẫu thử bằng sắt khác nhau như thế nào giữa vị trí mà tại đó mẫu thử khó có khả năng bị phát hiện và vị trí mà tại đó mẫu thử có nhiều khả năng bị phát hiện nhất.

Hình.1-1: Sự khác biệt của độ nhạy phát hiện tùy thuộc vào vị trí của Fe Dia.1.0

Hình.1-1: Sự khác biệt của độ nhạy phát hiện tùy thuộc vào vị trí của Fe Dia.1.0


[2] Phương pháp gắn mẫu thử

Nếu hình dạng của sản phẩm ổn định và mẫu thử đã được cố định chắc chắn trên sản phẩm, thì việc kiểm tra độ nhạy có thể được hoàn thành suôn sẻ. Tuy nhiên, có một số sản phẩm có hình dạng tròn ở mặt trên hoặc hình vuông làm cho mẫu thử khó gắn vào. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn phương pháp gắn các mẫu thử một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các vật liệu ít ảnh hưởng đến từ trường. Phương pháp tương tự sẽ được áp dụng nếu vật liệu của mẫu thử là FE hoặc SUS.

(1) Cách đặt túi nhựa có túi trên mẫu thử

Vì vật liệu vinyl không ảnh hưởng đến từ trường, mẫu thử có thể được cố định ở bất kỳ đâu bằng cách bọc sản phẩm bằng mẫu thử.

Hình 2-1: Gá lắp cho các miếng thử nghiệm trong loại bỏ túi (Lưu ý: Trong hoạt động thực tế, một mẫu thử nghiệm duy nhất được sử dụng.)
Hình 2-1: Gá lắp cho các miếng thử nghiệm trong loại bỏ túi (Lưu ý: Trong hoạt động thực tế, một mẫu thử nghiệm duy nhất được sử dụng.)

(2) Cách Gắn Mảnh Thử Bằng Dây Cao Su

Sử dụng dây cao su là một phương pháp hữu ích khác để gắn mẫu thử vì cao su không tác động từ trường. Màn hình điều khiển của sản phẩm trong Hình 2-2 cho thấy một dải cao su không có mặt trên các trường từ.

Hình 2-2: Khi gắn mẫu thử bằng dây chun
Hình 2-2: Khi gắn mẫu thử bằng dây chun

(3) Sử dụng rổ nhựa

Sử dụng rổ nhựa làm bằng nhựa thông là một phương pháp hữu ích khác để gắn mẫu thử vì nhựa không tạo ra từ trường. Như thể hiện trong Hình 2-3, các sản phẩm như nấm đông cô mềm và dễ vỡ vì hình dạng không đồng đều có thể được cho vào rổ nhựa.

Hình 2-3: Khi sản phẩm được đặt trong một cái rổ làm bằng nhựa thông.
Hình 2-3: Khi sản phẩm được đặt trong một cái rổ làm bằng nhựa thông.

(4) Sử dụng đồ gá chuyên dụng

Đây là ví dụ của một phương pháp khác sử dụng đồ gá chuyên dụng làm bằng nhựa để ngăn các sản phẩm trong túi đứng bị đổ. Có thể dễ dàng thực hiện việc kiểm tra độ nhạy của các sản phẩm trong túi đứng bằng cách gắn một mẫu thử trên đồ gá.

Hình 2-4: Khi đồ gá được sử dụng để gắn mẫu thử.
Hình 2-4: Khi đồ gá được sử dụng để gắn mẫu thử.


[3] Máy dò kim loại có duy trì hiệu suất phát hiện của nó không?

Đầu phát hiện của máy dò kim loại có cấu tạo trong đó cuộn dây máy phát và cuộn dây máy thu được bao bọc hoàn toàn bằng chất cách điện. Rất hiếm khi cuộn dây và chất cách điện bị hư hỏng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chúng tôi thỉnh thoảng nhận được câu hỏi từ một số khách hàng về sự suy giảm dần hiệu suất phát hiện của máy dò kim loại đang được sử dụng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra xem hiệu suất của máy có được duy trì hay không.

(1) Ghi lại độ nhạy của mẫu thử chuẩn.

Ngay sau khi kỹ sư bán hàng của Anritsu lắp đặt máy dò kim loại trong cơ sở của bạn, hoặc ngay sau khi kỹ sư bán hàng của Anritsu hoàn thành việc kiểm tra bảo dưỡng máy dò kim loại đang sử dụng của bạn, vui lòng nạp mẫu thử tham chiếu để kiểm tra độ nhạy. Trước khi nạp mẫu thử, hãy đảm bảo thay đổi số sản phẩm đã đăng ký cho mẫu thử đối chứng. Ghi lại thang đo sáng lên trên biểu đồ thanh cũng như giá trị ect được chỉ ra trên màn hình.

Ghi lại độ nhạy của mẫu thử đối chứng.

(2) Định kỳ ghi lại độ nhạy của mẫu thử chuẩn để so sánh.

Ghi lại giá trị ect khi các mẫu thử có cùng kích thước được nạp một cách thường xuyên. Nếu không có sự thay đổi nào trong thang đo sáng lên trên biểu đồ thanh và giá trị hiệu ứng, hiệu suất của máy dò kim loại của bạn vẫn được duy trì. Nếu giá trị hiệu ứng trên các bản ghi đang giảm dần, máy dò kim loại đang bị suy giảm độ nhạy vì một lý do nào đó. Nếu đúng như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể kiểm tra nguyên nhân của sự suy giảm độ nhạy phát hiện.

Hình 3-1: Ghi lại tỷ lệ trên biểu đồ thanh và giá trị ect theo định kỳ
Hình 3-1: Ghi lại tỷ lệ trên biểu đồ thanh và giá trị ect theo định kỳ


[4] Kết luận

Trong kiểm tra ô nhiễm kim loại như HACCP, việc phát hiện chất gây ô nhiễm được thực hiện bởi máy dò kim loại; tuy nhiên, cách duy nhất để xác nhận tính chính xác của hoạt động của máy là thông qua kiểm tra độ nhạy sử dụng các mẫu thử do người vận hành thực hiện.

Các mẫu thử có cấu trúc rất đơn giản, nhưng chúng là công cụ tham chiếu rất quan trọng giống như trọng lượng của một cái cân. Bạn không cần phải lo lắng về việc xử lý các mẫu thử; tuy nhiên, nên để chúng tránh xa nước và va đập vì nó có thể làm cho vỏ nhựa và quả cầu kim loại xuống cấp nhanh hơn bình thường.

Chúng tôi sẽ giải thích cách chọn và định vị các mẫu thử để kiểm tra bằng tia X trong số tiếp theo.


Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán