THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Đan Mạch - Quốc gia có mức tiêu thụ cá giảm mạnh nhất

Đan Mạch – Quốc gia có mức tiêu thụ cá giảm mạnh nhất


(vasep.com.vn) Tháng 1/2023, mức tiêu thụ các sản phẩm thủy sản tươi của hộ gia đình ở tất cả các Quốc gia Thành viên EU đã giảm cả về khối lượng và giá trị so với tháng 1/2022. Mức giảm lớn nhất được ghi nhận ở Đan Mạch, giảm 39% về lượng và giảm 34% về giá trị.

Đan Mạch  Quốc gia có mức tiêu thụ cá giảm mạnh nhất

Trong 3 năm qua, mức tiêu thụ thủy sản tươi trung bình của các hộ gia đình trong tháng 1 thấp hơn mức trung bình hàng năm cả về khối lượng và giá trị ở hầu hết các Quốc gia Thành viên, ngoại trừ Đức, nơi khối lượng tăng 7% và giá trị tăng 1%. 

EUMOFA đã phân tích mức tiêu thụ cá mòi ở Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Từ tháng 2/2020 đến tháng 1/2023, giá bán lẻ cá mòi cao nhất  tại Pháp (6,49 €/kg), với tổng số 10.261 tấn được bán ra.

Năm 2022, EU đã nhập khẩu 277.496 tấn cá từ Anh, trị giá 1,4 tỷ euro. So với năm 2019,  khối lượng và giá trị nhập khẩu lần lượt giảm 24% và 23%. Nhập khẩu của EU từ Vương quốc Anh chiếm 5% tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu ngoài EU vào năm 2022.

Cá hồi (29%), cá thu (19%) và cá nheo xanh (10%) chiếm phần lớn lượng nhập khẩu từ Anh vào EU vào năm 2022. Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán