THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Sản lượng tôm nuôi năm 2023 có thể đạt 6 triệu tấn

Sản lượng tôm nuôi năm 2023 có thể đạt 6 triệu tấn


(vasep.com.vn) Các nhà phân tích Novel Sharma và Gorjan Nikolik của Rabobank cho biết sản lượng tôm nuôi toàn cầu có khả năng vượt 6 triệu tấn vào năm 2023.

Tại châu Mỹ, nỗ lực tiếp tục tăng sản lượng của Ecuador sẽ đẩy sản lượng khu vực này vượt mốc 2 triệu tấn. Chỉ riêng sản lượng tôm của Ecuador dự kiến sẽ vượt qua mức 1,35 triệu tấn vào năm 2022.

Khảo sát GOAL hàng năm của Rabobank cho thấy mức tăng trưởng hàng năm là 18% vào năm 2022, nhưng dữ liệu hiện tại cho thấy khả năng tăng trưởng nguồn cung là 30%. Điều này sẽ mang lại cho Ecuador mức tăng trưởng sản lượng lớn nhất trong một năm được ghi nhận, thêm hơn 300.000 tấn vào nguồn cung — chỉ thấp hơn một chút so với tổng sản lượng hàng năm của Thái Lan.  Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, sản lượng tôm Ecuador cót hể vượt mức 1,5 triệu tấn trong 2023. Sự tăng trưởng liên tục của Ecuador sẽ nâng sản lượng của Châu Mỹ vượt mốc 2 triệu tấn vào năm 2023. 

Chú thích ảnh

Tổng nguồn cung  tôm nuôi toàn cầu vào năm 2022 dự kiến sẽ tăng 4,2%, thấp hơn một chút so với tốc độ lịch sử

Sự tăng trưởng tại Châu Mỹ còn được thúc đẩy bởi Mexico, với tốc độ tăng trưởng tôm nuôi hàng năm từ 5% đến 6%, mặc dù sản lượng của Mexico này chỉ vượt quá 200.000 tấn; nhưng cũng có sự đóng góp đáng kể.

Năm 2022 lại là năm sản lượng tôm của châu Á có thể sẽ giảm lần đầu tiên kể từ năm 2013 (Năm 2013 chứng kiến sự bùng phát của hội chứng tôm chết sớm). Dù vẫn là khu vực sản xuất tôm lớn nhất nhưng sản lượng tôm dự kiến sẽ giảm, mặc dù chỉ là 0,1%. 

Tuy nhiên, vào năm 2023, sản lượng tôm châu Á được kỳ vọng hồi phục với mức tăng trưởng nguồn cung trên 4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sản lượng cao hơn ở Trung Quốc và Ấn Độ và tăng nhẹ ở Việt Nam góp phần đẩy sản lượng của châu Á lên trên 4 triệu tấn vào năm 2023. 

Tổng nguồn cung toàn cầu vào năm 2022 dự kiến sẽ tăng 4,2%, thấp hơn một chút so với tốc độ lịch sử, chủ yếu do Ecuador và Châu Mỹ thúc đẩy, bù đắp cho sự tăng trưởng không đổi ở Châu Á.

Tuy nhiên, ngành vẫn lạc quan về nguồn cung vào năm 2023, vì ngoài tăng trưởng nguồn cung của Ecuador thì nuôi trồng tôm ở Trung Quốc cũng đang phục hồi mạnh mẽ, đạt 9,5%.

Thùy Linh (Theo undercurrentnews) Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán