THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
AGD ước lãi 100 tỷ đồng trong năm nay

AGD ước lãi 100 tỷ đồng trong năm nay

Do năm nay hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành thủy sản khó khăn hơn, nên khả năng, công ty đạt 100 tỷ đồng lợi nhuận, thấp hơn dự kiến ban đầu.

Ông Nguyễn Văn Đạo, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Gò Đàng (AGD) cho biết, do năm nay hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngành thủy sản khó khăn hơn, nên khả năng, công ty đạt 100 tỷ đồng lợi nhuận, thấp hơn dự kiến ban đầu.
 
Hiện tại, các đơn hàng xuất khẩu của công ty vẫn giữ ổn định và dự kiến trong năm, kim ngạch xuất khẩu cả năm của AGD sẽ đạt 40 triệu USD.

Công ty đang tập trung cho đợt phát hành riêng lẻ nhằm huy động vốn cho dự án vùng nuôi cá tra nguyên liệu và dự án nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh.

9 tháng đầu năm, AGD đạt lợi nhuận 70 tỷ đồng.

Theo Đầu tư chứng khoán


Nguồn tin: vnexpress.net

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán