THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng 36

Thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng 36%


(vasep.com.vn) Kim ngạch thương mại nông sản giữa Nga và Trung Quốc tăng 36% trong 11 tháng đầu năm 2022 lên 6 tỷ USD. Năm 2021, thương mại giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp đã vượt quá 5 tỷ USD.

Thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng 36

Trung tâm Xuất khẩu Nông sản ước tính tiềm năng cung cấp các sản phẩm nông nghiệp của Nga cho Trung Quốc ở mức 6-10 tỷ USD mỗi năm. Năm 2021, xuất khẩu đạt 3,6 tỷ USD so với 4,1 tỷ USD một năm trước đó, trong bảy tháng năm nay: 2,3 tỷ USD so với 2,1 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Sản phẩm có nhu cầu cao nhất tại thị trường Trung Quốc sẽ chủ yếu là cá và động vật có vỏ. Năm 2021, Liên bang Nga đã cung cấp gần 480 triệu USD cá đông lạnh cho Trung Quốc, tăng từ 1,2 tỷ đô la vào năm 2020. Trong 7 tháng năm nay, xuất khẩu đạt 432,5 triệu USD.

Ngoài ra còn có tiềm năng tăng trưởng trong việc cung cấp ngũ cốc, sản phẩm thịt và dầu thực vật.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán